Family in Dubai

I den islamska tron sägs Gud ha sänt ner flera profeter för att få in människorna på den rätta vägen igen efter skapelsen. De misslyckades fram till att Muhammed sändes ner på 600 talet. Han var en stark och karismatisk person som förklarade religionen för anhängarna. Han var stark och krigisk, gav folket hopp och tro. Han agerade. Under denna tid var det oro i världen, Rom hade fallit och det var många som ville ta makten. För folken som levt under olika förtryck historiskt så var islam en enkel och ”folklig” relgion. De första kaliferna levde enkelt bland folket. Den förklarade för alla människor hur de skulle leva, i vardagen, religonen var inte längre något skiljt från övriga livet – utan införlivades i människors liv. 

Sunna och shia

De två huvudgrenarna inom islam kom till under 600 talet då synen på kaliferna blev en konfilkthärd . Enligt sunni finns 4 kalifer, shiiter hävdar att det finns ytterligare 8 genom släktskap. Sunnister hävdar att det var dessa 4 kalifer som är de riktiga. Sunnister tror inte bara på Koranen utan ser hur Mohammed levde, en normerande sed som de 4 kaliferna blandas in i. Shiiterna tror på de 12 kaliferna som messiasliknande gestalter. De tror på domedagen och har mer brott och straff i sin tro. De väntar på den dolda imanen, ulaman= den som vet.  

De tre första kaliferna är ;

  1. Abu Bakr
  2. Umar ibn Al Khattab
  3. Uthman ibn Affan
De levde i Medina under 600 talet och är ursprungs kalifaten. Kalif var den titel som den andlige och världslige ledaren för islam använde i sexhundra år efter profeten Muhammeds död 632. Abu Bakr var den första efter Mohammed och sades från början vara ställföreträdande kalif för Mohammed. Han var släkt med Mohammed ( Mohammed gifte sig med hans dotter) och tog över efter hans död. Han hann endast regera i 2 år och utsåg själv sin efterträdare – Umar ibn Al Khattab. Han stärkte isalm under de tidiga åren genom sitt lugn. Umar ibn Al Khattab stod för en kraftig militär expansion för islam. Han mördades av en persisk slav. Umar ibn Affan valdes av rådet och hans största bedrift var att han slutförde Koranen. Det sågs inte med blida ögon av de lärda, och det blev en stark konflikt där han mördades. Efter Umar ibn Affan utsågs Ali Ben Abu Talib till kalif och det är honom som shiiterna ser som sin väg från Mohammed och där släktskapet styr vidare till de 12 kaliferna.