Family in Dubai

Statsreligonen i UAE är sunni islam.  Den som bekänner sig till islam kallas muslim, vilket ungefär betyder "en som ger sig åt Gud av tillit och förtröstan". Muslimer ser alla människor som muslimer när de föds.  Muslimer tror att Gud uppenbarade Koranen för Muhammed via ängeln Gabriel. De ser Koranen och sunna (redogörelsen för hur Muhammed levde och vad han yttrade) som de grundläggande källorna för islam. De betraktar inte Muhammed som grundaren av en ny religion, utan som en återskapare av Abrahams, Mose och Jesu ursprungliga monoteistiska trosåskådning. Islam innesluter många religiösa övningar. Anhängarna måste i allmänhet följa islams fem pelare, fem plikter som förenar muslimer med gemenskapen. Vid sidan av det har de islamiska lagarna (sharia) utvecklat en tradition av stadgor och rättsregler som praktiskt taget berör alla samhällsaspekter och avseenden i ett muslimskt liv.

 

Nästan alla muslimer tillhör någon av de större riktningarna inom islam, sunni eller shia. Ungefär 85 procent av alla muslimer är sunni och 15 procent är shia.