Family in Dubai

Nej det finns ingen svensk skola i Dubai.

Men två mycket bra alternativ!

 

1. Svenska skolföreningen i Dubai

Svenska skolföreningen i Dubai har undervisning på onsdagar klockan 16.30-18.30 på Dubai International Academy (DIA) som ligger i Emirates Hills. Vi arbetar efter skolverkets kursplan för kompletterande undervisning och undervisar i svenska språket, geografi, historia, svensk kultur och svenska traditioner.För närvarande har vi 86 elever uppdelade på 8 klasser från förskoleklass till högstadieklass. 

Sofia Distans

Genom samarbete med en handledare kan barnen erbjudas att läsa svenska år 6-9 via Sofia Distans i Stockholm. Eleverna får då betyg i svenska, vilket behövs för de barn som ska söka till svenska gymnasieskolor. Sofia Distans-eleverna träffas på onsdagar kl:15.00–16.30 på DIA och får handledning av Sandra Tornberg, emailadress: sandra_tornberg@hotmail.com.

För mer information se svenska skolföreningens hemsida: www.svenskaskolandubai.com

 

2. Föräldraföreningen för Svensk sektion vid DIA

Föräldraföreningen för Svensk sektion vid DIA bedriver undervisning i svenska i enlighet med skolverkets regler för utlandsundervisning på Dubai International Academy, DIA.

Undervisningen är förlagd under ordinarie skoldag och riktar sig till alla svenska barn i årskurs 1-6 på DIA.

Omfattningen är 4 lektioner per vecka och årskurs.

Svenska sektionens verksamhet ger eleverna en positiv skolupplevelse med svenska språket i centrum och undervisningen bidrar till att elevernas språkliga medvetenhet ökar.

Ambitionen är att det ska bli lättre att flytta till ett annat land, underhålla modersmålet under utlansdvistelsen och enklare att en dag återvända hem till Sverige.

Klicka på loggan och läs mer.

För mer information vänligen kontakta Föräldraföreningens ordförande Kaise-Marie Delden ordforande@swesecdubai.com

69 svenska lärare besöker i januari 2014 Swesec i Dubai.

Kaise-Marie berättar om verksamheten. Är ni intresserade av ett studiebesök? Klicka på länken.