Family in Dubai

Handel är motorn i Dubais förvandling från en liten fiskeby till en pulserande multikulturell storstad. Det började då Al Maktoum familjen kom till makten 1833 med Sheikh Maktoum bin Buti. Han såg Dubais potential och skapade en handelshamn. Den populäraste hamnen i området var då Lingah i Persien. Maktoum familjen utövade påtryckningar för att locka över handlarna till Dubai genom att erbjuda land och personlig säkerhet. Många av de större handlarna flyttade till Dubai och åtföljdes av de mindre. Dubai blev snabbt den viktigaste hamnen i Gulfen och centrum för pärlhandel. Pärlplockning och fiske var huvudnäringarna för Dubaiianerna vid denna tid.

Handeln tog över mer och mer. Med hjälp av oljepengarna kom en ekonomisk boom på 1970talet. Sheikh Maktoum bin Hasher insåg tidigt att oljepengar är förgängliga och lade en plan för att uppmuntra alternativa industrier. Han insåg vikten av att locka internationella företag till regionen och satte fördelaktiga regler i "freezones". De ledande industrierna i Dubai idag är handel, tillverkning, transport, bygg, fastighet, energi, telekommunikation, finans och turism. Det sägs att Muhammed bin Rashid, den ledande sheiken, tog ett lån i världsbanken och har lagt en strategi för de närmste 30 åren. Han drev, och hans son, fortsätter att driva Dubai som ett företag.  

För många är Dubai porten till Mellanöstern, Afrika och Asien ( tillsammans har de en befolkning på över 2 miljarder).Dubai har haft en enorm tillväxt de senaste 20 åren, handeln har ökat med nästan 10% varje år. I början av 1900 talet var det främst pärlor och guld, idag är det alla typer av varor. För 20 år sedan svarade oljeintäkter för 50% av BNP, 2006 var siffran 5,5 %. Turism är en av de största satsningsområdena och målet är att 15 miljoner turister skall besöka Dubai år 2010, 40 miljoner år 2015. ( Jmf 2006 ca 6 miljoner).