Family in Dubai

FÖRÄLDRAINFLYTANDE 

Generellt förväntar sig skolorna att du (d.v.s. mamman) är engagerad i barnens skolgång. Det kommer mycket information via mail och du har oftast mycket kort ”agerandetid”. Det kan vara att de skall ha en orange t-shirt på sig dagen efter eller att de skall ha med ett kort på ert hus etc. Det är många ”happenings” där du som förälder uppmuntras att närvara. Försök att prata så mycket som möjligt med läraren för att få koll på vad som gäller. Man inser fort att skolsystemet bygger på att man som mamma inte jobbar, utan har möjlighet att lägga mycket tid på sina barns skolgång. Varje år väljs klassmammor. Dessa kvinnor organiserar olika festligheter för barnen som halloweenparty och julfest m.m. Mammorna håller även i ”coffemornings” där alla andra mammor i klassen inbjuds att medverka. Skolfrågor och ”happenings” diskuteras. I praktiken har man större möjlighet att påverka i en svensk skola än vad man har här.  

LÄROPLAN 

Det finns många skolor i Dubai, men för oss nordbor är det främst de internationella skolorna som är aktuella. Jag lärde mig snabbt att ta ställning till Brittiskt eller Amerikanskt Curriculum. För att starta på en skola med Brittiskt Curriculum måste barnet tala engelska. Det engelska systemet tycks vara något tuffare än det amerikanska i alla fall för de yngre barnen. En hjälp inför beslutet kan vara vetskapen om att det är lättare att byta från engelskt till amerikanskt, än tvärtom. Har man planer på att åka hem till Sverige igen, efter avslutad vistelse i Dubai, har det ingen större betydelse vilket av läroplanerna man väljer. De olika inriktningarna har inte samma lovdagar så välj samma inriktning för alla era barn även för de allra minsta som går på dagis (nursery). Många skolor har, vad de kallar, internationellt curriculum. 

  

AFTER SCHOOL ACTIVITIES

 Skolan erbjuder olika ”after school acitivities” per termin. Det sker i anslutning till skolan och varar oftast i en timme. Det kommer ut en lista med aktiviteter, allt från ”Arabic story telling”, balett till ”mixed sports”. Det gäller att vara snabb att lämna in sitt val ”först till brunn” gäller. Dessa aktiviteter kostar i allmänhet inte så mycket och kan ibland t.o.m. vara gratis. Det finns dessutom en uppsjö andra aktiviteter att välja bland, både i skolans regi och utanför.